Under hösten erbjuder vi följande tjänster:

 • Uppsamling av löv och gräs med lövsug eller gräsklippare.
  1,5 m bred Gräsklippare med integrerad lövsug.
  Lämplig för att ta upp löv från gräsmattor.
  1,5 m bred Vakuumlövsug.
  Lämplig för att ta upp löv från hård ytor så som asfalt.

  Båda med 800 liters tank.
  Har även ett lövsläp med kapelltak på 6m³ för att kunna transportera bort löv som inte kan tippas lokalt.

 • Kedjegrävning. Fördelar: 3-4 ggr snabbare än grävning med grävskopa, betydligt mindre markskada.
 • Grävning.
 • Markplanering.
 • Anläggning/återställning gräsmatta. Stor tidsbesparing (4 ggr så snabbt!) i och med att alla fyra momenten görs i en passering: fräsa, planera ut jord, så, kryssvälta (arbetshastighet 10 m/minuten!).
 • Schaktarbeten.
 • Borttagning av stubbar och stenar.
 • Hantering av träd, kvistar, ris och stubbarLäs mer här.
 • Klippning av dikeskanter.
 • Jordborrning.
 • Materialhantering. Lyfta pallar och gods.
 • Mobil flisning av träd och sly. Exempelvis vid dikeskants- eller åkerkantsröjning.
  Stammar upp till 16cm från ca 14cm komplett flisning utan behov av kvistning.
  Flisning sker direkt i släp utan behov av ytterligare hantering.
 • Rangering av släp.
 • Skräddarsydda lösningar. Vid kundunderlag kan ytterligare redskap köpas in och tjänsteutbudet utökas. Här ser du möjligheter som finns: Komplett redskapssortiment till vår maskin Avant 750.
  Kontakta oss och gör intresseanmälan här.

Ta en titt på filmerna nedan:Tipsa en vän !