Fälla en granhäck.

Denna kund hade 15m lång och 4m hög delvis död granhäck.

Började med att såga av stammarna och sedan dra loss dessa med timmergripen.

De okvistade stammarna flyttades till en öppen plats där de kunde stamkvistas.
Detta arbetet tog två timmar.

Sedan stamkvistades alla stammar.
Detta tog tre timmer.

Sist så flisades alla stammar som var smalare än 14cm vilket är vad flistuggen klarar av när det gäller okvistade stammar.

Grövre stammar ville kunden ha kvar som ved så dessa transporterades till kundens vedbacke.

Alla grenar flisades på plats direkt ner i trailersläpet för transport.

Samtliga åtgärder på denna 15m granhäck tog åtta timmar

GranhäckGranhäck_1Granhäck_2Granhäck_3Granhäcks stammar

Anläggning av en gräsmatta.

Denna kund hade tidigare låtit installera jordvärme med hjälp av en kedjegrävare.
Gräsmattan hade efter detta inte återställts utan hade fått rota sig som den var efter att kedjegrävare genomfört sitt arbete.
Det fanns höjdskillnader på upp till 50 cm mellan toppar och dalar när jobbet påbörjades.
Lösningen på detta blev att genomföra flera fräsningar efter varandra tills det var så plant att slutfräsning kunde genomföras med såmaskinen aktiverad.

Det var 1200m2 som skulle fräsas om, arbetet med detta tog 5 timmar.

Utöver detta så skulle ett antal buskar och stubbar avlägsnas innan fräsningen kunde påbörjas.
Detta arbete tog 2 timmar.
För arbetet med buskar och stubbar användes grävaggregatet.

På en 8 timmars arbetsdag så hade denna kund fått en fungerande gräsmatta.
Detta genom att bara anlita en leverantör med en maskin utrustad med ett flertal olika redskap anpassade just efter denna kunds specifika behov.

Lastbil med fräs och grävareGräsmatta innan fräsningGräsmatta innan närbildGräsmatta efter fräsningSpecial maskin för, Fräsning, Planering & SåddResultatet efter ett år

Snö och Vinter Video
Vinter och snö arbete i alla dess former.

Under vintern arbetar jag med snö i alla dess former.
För snö hanteringen använder jag mig av:
Högtippande snöskopa, Flipperskopa, Vikplog, Snöslunga.
Samt sandning med en självlastande sandspridare.

Arbetar både med större återkommande jobb på vägar och cykelbanor.
Samt plogning och hantering av snö åt privatpersoner.

Genomför även borttagning och flytt av snödrivor efter tex. taktskottning med den Högtippande skopan eller Snöslungan .

hogtippande_skopa Flipper skopa Vik plog Snöslunga_1 Snöslunga_2 Snöslunga_6Sandspridare_2

Schaktaning & Plintborrning

Denna kund behövde ett kombinerat jobb.
Ur schaktaning av matjord samt borrning av hål för gjutning av plintar.

Allt löstes enkelt genom att först schakta av all matjord med planeringsskopan.
Därefter byta till jordborr med förlängare och borra hål ner till frostfritt 1,8m.
Borren kan göra hål på ner till 2,5m i dimensionera 20, 30 eller 40cm.

img_0513

Grov sly röjning.

Denna kund hade en mycket stor mängd grov sly som skulle avlägsnas.
Det mesta var träd som inte ens var möjliga att fälla med röjsåg utan större delen av arbete fick genomföras med motorsåg.
Arbete tog 4 dagar och resulterade i att 18m3 flis transporterades bort.
Omräknat till träd och sly så är detta ca 180m3 som avlägsnades på dessa fyra dagar.
Flisningen av detta tog 1,5dag vilket är ett bra exempel på vad min lilla men kraftfulla flistugg klarar av.
bild innan_1bild innan_2bild innan_4bild innan_4allt klart_2

Fräsning av lupinfällt.

Denna kund hade ett stort lupinfällt som skulle göras om till riktig gräsmatta.

Arbetet genomfördes med min jordfräs.
Att fräsa bort samtliga rötter tog två timmar.

Jordfräsen är ombyggbar beroende på användning.
Vid anläggning av gräsmattor kan den förses med både såmaskin och vällt, i denna konfiguration: fräser, fingerhärva, planerar, sår och kryssvältar den i ett enda moment.
Vid detta tillfälle användes bara jordfräsen för att fräsa upp en befintlig växtlighet för planering och ny sådd.

Lupinfällt röjtLupinfällt röjt_1Fältet efter fräsningGräsmatts jordfräs med såmaskin och kryssvällt

Röjning av sly med motorsåg och flistugg.

Denna kund hade en skogstomt med mycket lövsly som skulle röjas.
Röjningen genomfördes med motor och röjsåg.
Därefter flisades all sly på plats genom att jag kunde köra in hjullastaren med monterad flistugg och släpet med höglemmar direkt fram till alla stackar med sly.
När en var klar är det bara att lyfta upp tuggen och köra fram till nästa.
Så inget behov av att flytta eller dra något ris eller sly allt försvinner på platsen där det blivit fällt.
SlyFälld slyFlisningFlisning klarStädat

Röjning av tomt med motor och röjsåg.

Denna kund hade en igenväxt tomt som krävde omfattande röjning.
Jämför före och efterbilderna.
Förvandlingen tog två arbetsdagar med motorsåg och en tung röjsåg.
Samt bortforslande av 12m2 med trädgårdsavfall.
Men efter detta var tomten återställd.
Häck före röjningTomt före_2Tomt före_36m2 trädgårdsavfallMotorsågar & RöjsågTomt efter_1Tomt efter_2Tomt efter_3Häck efter röjning

Borttaggning av syren häck och berså.

Denna kund hade en stor syrenhäck samt två större syrener ingående i en gammal berså.

Han ville ha dessa borttagna både ovan jord och rotsystem.

Lösningen fäll allt med motorsåg.
Flisa sedan stammar och ris så att det kunde transporteras bort.
Där efter använd grävskopan för att gräva och dra upp alla rötter.

Avsluta med att planera ut ett lastbils lass med matjord för att återställa allt inför anläggandet av ny gräsmatta.

Med transporter av maskin och redskap samt allt avfall tog denna förvandling en och en halv dag.
img_0282img_0285img_0294img_0297img_0307img_0331