Trädhantering.

Har du avverkat träd som du vill bli av med?
Vi flisar stammar, grenar och kvistar, Stammar upp till 16cm från ca 14cm komplett flisning utan behov av kvistning.
Flisning sker direkt i släp eller container utan behov av ytterligare hantering.Samt hantering av trädstammarna.
Stammar kan dels hanteras med.
1. Timmerelefant denna klarar stockar upp till en diameter på 70cm och med en vikt på över ett ton.
2. Teleskopisktimmergrip, denna klarar inte lika stora stammar och vikter men är mycket mera flexibel då den når 3,5m framför maskien och arbetar med en timmergrip med rotator.Därefter sker stubborrning för att få ner stubben under jord, så att den börjar ruttna.
Stubbar kan även hanteras med stubbrivare om de är nog små för att dras upp i sin helhet.Sist kör vi iväg avfallet åt dig.
En bonus: du slipper få gården sönderkörd, vilket är oundvikligt med större maskiner.

Mobil flisning av träd och sly. Exempelvis vid dikeskants- eller åkerkantsröjning.
Stammar upp till 16cm vid ca 14cm komplett flisning utan behov av kvistning.
Flisning sker direkt i släp utan behov av ytterligare hantering.