Under våren erbjuder vi följande tjänster:

 • Kedjegrävning för jordvärme eller fiber/bredband. Fördelar: 3-4 ggr snabbare än grävning med grävskopa, betydligt mindre markskada.
 • Grävning.
 • Markplanering.
 • Anläggning/återställning gräsmatta. Stor tidsbesparing (4 ggr så snabbt!) i och med att alla fyra momenten görs i en passering: fräsa, planera ut jord, så, kryssvälta (arbetshastighet 10 m/minuten!).
 • Schaktarbeten.
 • Borttagning stubbar och stenar.
 • Hantering av träd, kvistar, ris och stubbarLäs mer här.
 • Borttagning av torrt gräs och löv. 
Med lövsug eller gräsklippare med integrerat högkapacitetssystem för uppsamling.
 • Jordborrning.
 • Materialhantering. Lyfta pallar och gods.
 • Mobil flisning av träd och sly.. Exempelvis vid dikeskants- eller åkerkantsröjning.
  Stammar upp till 16cm från ca 14cm komplett flisning utan behov av kvistning.
  Flisning sker direkt i släp utan behov av ytterligare hantering.
 • Rangering av släp.
 • Skräddarsydda lösningar. Vid kundunderlag kan ytterligare redskap köpas in och tjänsteutbudet utökas. Här ser du möjligheter som finns: Komplett redskapssortiment till vår maskin Avant 750.
  Kontakta oss och gör intresseanmälan här.

Ta en titt på filmerna nedan: Tipsa en vän !