Denna kund hade 15m lång och 4m hög delvis död granhäck.

Började med att såga av stammarna och sedan dra loss dessa med timmergripen.

De okvistade stammarna flyttades till en öppen plats där de kunde stamkvistas. Detta arbetet tog två timmar.

Sedan stamkvistades alla stammar. Detta tog tre timmer.

Sist så flisades alla stammar som […]

Denna kund hade tidigare låtit installera jordvärme med hjälp av en kedjegrävare. Gräsmattan hade efter detta inte återställts utan hade fått rota sig som den var efter att kedjegrävare genomfört sitt arbete. Det fanns höjdskillnader på upp till 50 cm mellan toppar och dalar när jobbet påbörjades. Lösningen på detta blev att genomföra flera fräsningar […]

jQuery(document).ready(function(){jQuery(“.wpyg-showhide”).click(function(){$currentId=jQuery(this).attr(“id”),$currentDivId=jQuery(this).parent(“div”).attr(“id”),”wpyg-showmore”==$currentId?(jQuery(“#”+$currentDivId+” .wpyg-showmore-content”).removeClass(“divhide”),jQuery(“#”+$currentDivId+” .wpyg-showmore-content”).addClass(“divshow”),jQuery(this).hide()):($currentDivId=jQuery(this).attr(“data-id”),jQuery(“#”+$currentDivId+” .wpyg-showhide”).show(),jQuery(“#”+$currentDivId+” .wpyg-showmore-content”).removeClass(“divshow”),jQuery(“#”+$currentDivId+” .wpyg-showmore-content”).addClass(“divhide”))})});

Under vintern arbetar jag med snö i alla dess former. För snö hanteringen använder jag mig av: Högtippande snöskopa, Flipperskopa, Vikplog, Snöslunga. Samt sandning med en självlastande sandspridare.

Arbetar både med större återkommande jobb på vägar och cykelbanor. Samt plogning och hantering av snö åt privatpersoner.

Genomför även borttagning och flytt av snödrivor efter tex. […]

Denna kund behövde ett kombinerat jobb. Ur schaktaning av matjord samt borrning av hål för gjutning av plintar.

Allt löstes enkelt genom att först schakta av all matjord med planeringsskopan. Därefter byta till jordborr med förlängare och borra hål ner till frostfritt 1,8m. Borren kan göra hål på ner till 2,5m i dimensionera 20, 30 […]

Denna kund hade en mycket stor mängd grov sly som skulle avlägsnas. Det mesta var träd som inte ens var möjliga att fälla med röjsåg utan större delen av arbete fick genomföras med motorsåg. Arbete tog 4 dagar och resulterade i att 18m3 flis transporterades bort. Omräknat till träd och sly så är detta ca […]

Denna kund hade ett stort lupinfällt som skulle göras om till riktig gräsmatta.

Arbetet genomfördes med min jordfräs. Att fräsa bort samtliga rötter tog två timmar.

Jordfräsen är ombyggbar beroende på användning. Vid anläggning av gräsmattor kan den förses med både såmaskin och vällt, i denna konfiguration: fräser, fingerhärva, planerar, sår och kryssvältar den i […]

Denna kund hade en skogstomt med mycket lövsly som skulle röjas. Röjningen genomfördes med motor och röjsåg. Därefter flisades all sly på plats genom att jag kunde köra in hjullastaren med monterad flistugg och släpet med höglemmar direkt fram till alla stackar med sly. När en var klar är det bara att lyfta upp tuggen […]

Häck före röjning

Denna kund hade en igenväxt tomt som krävde omfattande röjning. Jämför före och efterbilderna. Förvandlingen tog två arbetsdagar med motorsåg och en tung röjsåg. Samt bortforslande av 12m2 med trädgårdsavfall. Men efter detta var tomten återställd.

[…]

Denna kund hade en stor syrenhäck samt två större syrener ingående i en gammal berså.

Han ville ha dessa borttagna både ovan jord och rotsystem.

Lösningen fäll allt med motorsåg. Flisa sedan stammar och ris så att det kunde transporteras bort. Där efter använd grävskopan för att gräva och dra upp alla rötter.

Avsluta med […]