Flaggstångs sten.

Borrning av ett 1,6m djupt hål och resning av en flaggstångs sten.
Med jordborr utrustningen klara jag av att borra hål med det ett nyttodjup på 2m.
Lyft bommen klara 5m höjd och lyfter ett ton.
Så en flaggstångs sten var inga problem.
img_0047