Grov sly röjning.

Denna kund hade en mycket stor mängd grov sly som skulle avlägsnas.
Det mesta var träd som inte ens var möjliga att fälla med röjsåg utan större delen av arbete fick genomföras med motorsåg.
Arbete tog 4 dagar och resulterade i att 18m3 flis transporterades bort.
Omräknat till träd och sly så är detta ca 180m3 som avlägsnades på dessa fyra dagar.
Flisningen av detta tog 1,5dag vilket är ett bra exempel på vad min lilla men kraftfulla flistugg klarar av.
bild innan_1bild innan_2bild innan_4bild innan_4allt klart_2