Liten men stark!

Maskinen är visserligen liten men den är stark för storlek.
Här bärande på en sten i samband med röjning av en tomt.
Stenen vägde nästan 1t.
Liten men stark.