Röjning av tomt med motor och röjsåg.

Denna kund hade en igenväxt tomt som krävde omfattande röjning.
Jämför före och efterbilderna.
Förvandlingen tog två arbetsdagar med motorsåg och en tung röjsåg.
Samt bortforslande av 12m2 med trädgårdsavfall.
Men efter detta var tomten återställd.
Häck före röjningTomt före_2Tomt före_36m2 trädgårdsavfallMotorsågar & RöjsågTomt efter_1Tomt efter_2Tomt efter_3Häck efter röjning